Deelnemers

Thessa Aerde, van oorzaken discrepantie CE-SE Engels
Ard Aken, van positionering havo
Peter Antonissen retorica in de klas
Jacques Ariaansz docentgedrag, motivatie leerlingen
Fred Barendregt rekenbeleid
Marjolein Barendregt-Schot
Elzbieta Beek, van reading is fun: leesattitude bovenbouw
Marc Beers, van video-opname lessen
Hans Bemt, van de visievorming; levesbeschouwing
Dirk Bergen, van onderzoekende houding; leerlijn
Tess Bierhuizen
Aart Bogers visiedocument geschiedenis
Ben Boone motorisch leren, lichamelijke opvoeding
Ivo Borremans
Joëlle Bovy spreekvaardigheid; Frans
Maarten Boxtel, van curriculumvernieuwing; Nederlands
Marco Broek, van der
Elvira Couwenberg
Agnes de Graaf invoering Cambridge Engels
Masja de Kok zorgarrangementen; Passend onderwijs
Joann de Kort keuzemotieven; klassieke talen
Maurice de Roij
Hilde de Man straatcultuur; vmbo
Astrid de Wild
Martijn Dekker huiswerkvrij onderwijs; havo
Fatma Demiral betrokkenheid ouders met migratie-achtergrond
Jennifer Derks anti-sociaal gedrag op school
Antoinette Dijk, van Cambridge Engels
Margo Dijk, van
Anne-Marie Dongen, van tutorleren
Bram Dongen, van
Pim Dongen, van
Corne Doorn, van krachtig meesterschap, cc-uren
Natasja Duijster cultuurschool; Cultuureducatie
Juul Ebbing onderpresteren bij natuurkunde bovenbouw
Ad Egeraat, van invoering Nieuwe Natuurkunde
Michelle Elsten woordenschatonderwijs; Taalgericht vakonderwijs
Helmy Engel observatie-instrument, lo
Jean-Luc Engelen, van voorspellende waarde CITO-VAS bij NL
Martine Fitoury internationalisering; UNESCO
Peter Fleuren (gestopt)
Marloes Fransen marktonderzoek, marktpotentieel Jozefmavo
Irna Gardingen, van reflecteervaardigheid bij vmbo klas 1
Anite Gastel, van
Noortje Geers
Jan Geertzen
Mathijs Gestel, van werkvormen; differentiatie
Paul Ginneken, van leerlijn cultuureducatie
Chris Gool, van didactiek bij domeinleren
Gertjan Goossens taalvaardigheid Engels bij tto-leerlingen
Bernd Griethuysen, van
Kelly Hagens formatief evalueren
Annette Ham, van nieuwe examenprogramma’s vmbo
Michelle Hartog handelingsgerichtwerken, zorg
Ruud Hazen onderzoeksvaardigheden; leerlijn
Marion Heeren-Ingen, van toetsbeleid; RTTI; toetsplan
Erica Heidt-Bierens
Petra Heijnekamp gebruik van apps in praktijkvak; BeVo
Maarten Heijningen, van positionering havo
Hennie Heuvel, van den biografieën Hesse; hoogbegaafdheid
Eelco Hoecke, van ICT-gebruik
Renée Hoeffnagel
Sander Hölscher van rekenen naar wiskunde
Pauline Hoek, van professionele cultuur, transparant management
Imke Hoevenaars leerlingparticipatie
Miriam Hoogesteger
Heidi Hoop gesprekscyclus
Ralf Houx woordenschat, VAS-toets CITO
Anja Huurdeman
Bart Jacobs keuze voor techniekvakken
Monika Jakubowska opzetten systeem voor data-analyses
Iris Jansen
Gepco Jong, de
Moon Jong, de ouderbetrokkenheid
Pieter Jong, de duurzame ontwikkeling en aardrijkskunde
Arnoud Jong, de Stercollecties AK, 21st Century Skills
Jolanda Jonge, de leerstijlen en OBIT
Ruud Jongeling evaluatie rekenonderwijs
Helma Jongmans De betrokkenheid; formatief toetsen
Rodania Joseph stimuleren van taakgerichtheid
Jochem Kamp
Sanneke Kerklaan passend onderwijs, differentiatie
Peter Kessel, van argumentatievaardigheden, CORT
Joris Koek games in Engelse les
Samantha Kolck, van formatief evalueren
Helma Kruisbergen, van Summatief-formatief toetsen
Peter Kuijpers Nut en noodzaak van huiswerk + motivatie
Dave Kuijpers profilering havo; aansluiting hbo
Petra Kuijpers betrokkenheid ouders met migratie-achtergrond
Willem Kwint vakdidactiek bij werken met tablets
Thomas Langbroek
Cisca Langenberg motivatie van leerlingen
Els Langenberg docentgedrag, motivatie leerlingen
Robert-Jan Lantaff motivatie; differentiatie
Gaby Leegte, van der
Monique Louwman eigenaarschap; beoordeling
Niels Maas aansluiting praktijkonderwijs arbeidsmarkt
Ellie Maas ontwerpend leren; wetenschapsles
Kees Maas zorgarrangementen; Passend onderwijs
Jérôme Maatjens ontwerpend leren; wetenschapsles
Anneke Madern
Hilde Man, de straatcultuur
Mohamed Meftah, el
Ruud Meer, van der vergelijkend onderzoek: OidS en reguliere studenten.
Tijmen Molengraaf antwoordstrategieën; aardrijkskunde
Janine Mommers (docent)coaching op school
Corine Mulders
Natascha Mutsers PBL; natuurkunde; contextrijk leren
Jeroen Nelissen effectiviteit van module betavaardigheden
Jan Nieuwenhuizen, van den werken met resultaten VAS-toets CITO
Anne-Marie Noordhuis cultuurbeleid op school; cutuureducatie
Kees Oord, van
Peter Opstals zorgarrangementen; Passend onderwijs
Sarah Overkempe leesstrategieën ENG
Martijn Pellis huiswerkvrij onderwijs
Adrienne Pelt, van
Jan Pelt, van toetsbeleid; RTTI
Anne Pelt, van toetsbeleid; RTTI
Vincent Pronk plusdocument
Nardus Proost havo-4 problematiek, OGW
Niels Ree, van
Lucy Reijnen drama als middel en sociale vaardigheid; pestproblematiek
Emmie Robben literatuur; Engels; CLIL
Doris Rodriguez internationalisering; UNESCO
Yvonne Rooij, van samenwerkend leren in rotondelessen
Loes Rooij, van creatief schrijven
Patrick Rooijackers examen Nederlands; leesvaardigheid
Inge Rouleau ontwikkeling van woordenschat bij AMA’s
Jos Rutter cultuurschool; Cultuureducatie
Lois Rutters
Paul Saladin vakoverstijgende rekentechniek
Monique Santwijk, van opzetten pestprotocol
Noor Schellekens
Koen Schepers profilering havo; aansluiting hbo
Annemarieke Schepers creatief denken op De Nieuwste School
Frank Schijvens doorstroomcijfers
Margot Schrauwen leesstrategieën bèta
Josephine Schregardus rekenen, VAS-toets CITO
Frank Schrijvens keuzemotieven
Janneke Schrok leerstijl en resultaten op toets AK
Els Schults leerstijlen, differentiatie
Jo Seminck resultaten centraal eindexamen
Ton Sips verschil resultaten SE en CSE, BeVo
Anne Slegers begeleidingsplan, overgewicht, lo
André Smit aansluiting praktijkonderwijs arbeidsmarkt
Kim Smeets
Graeme Smit
Marc Smits
Jack Soons Ict-toepassing bij examentraining havo
Niek Spooren
Jelmer Steen, van der klaslokaalexperimenten en leerwinst
Henriëtte Steijn differentiëren en OBIT
Karlijn Strijbis selectieprocedure Cambridge programma
Fabian Therou
Bert Thiel curriculumvernieuwing; Nederlands
Lianne Tilburg, van
Rachel Timmermans
Arnold Tjon a San Technasium vmbo, Denken en Doen
Jac Trier, van verbetering van gymnasiaal onderwijs
Noortje Trimbach Begeleiding basis en kaderleerlingen
Lonneke Uden, van excelleren, hoogbegaafdheid; differentiëren; Engels
Ine Ultee effect leesinterventies, Frans 6VWO
Jeroen van der Zanden video-opname lessen
Nina Veer, de aansluiting po-vo; voorlichting
André Veerman ICT-gebruik
Rebecca Verhoef plusdocument
Eric Verhoeff Nederlandse onderwijs in 2035
Iain Watt
Marianne Wiersema ouderbetrokkenheid; startgesprek
Mariel Wijnans focusklas
Hans Wijnen verwondering op De Nieuwste School
Katrien Willemen academische vaardigheden