Eerste bijeenkomst

Maandag 7 september is de eerste bijeenkomst van het docentonderzoek. Deze vindt plaats op maandag 7 september tussen 14.00 – 16.00 uur op het OMO-bureau in het Grand Café. Het adres van het OMO-bureau is: Spoorlaan 17, 5038 CB Tilburg.

In deze bijeenkomst gaan we in op het begrip ‘praktijkonderzoek’. Wat houdt deze manier van onderzoek doen in het onderwijspraktijk in? We maken kennis met het programma en de werkwijze voor komend studiejaar. In het tweede deel van de bijeenkomst starten we met een oriëntatie op je eigen onderzoeksthema. Uiteraard is er deze middag ook ruimte om met elkaar kennis te maken.

Per school is er een exemplaar van het boek Praktijkonderzoek in de School beschikbaar. Als je alvast wat wilt lezen over praktijkonderzoek of enkele voorbeelden wilt bekijken, neem dan een kijkje onder cursusmateriaal, onderzoeksverslagen op deze website. Ook op Script vind je publicaties van docentonderzoekers van voorgaande jaren: www.script-onderzoek.nl 

Rian Aarts

Regie Driessen

Jaarplanning 2020-2021

Groepsbijeenkomsten docentonderzoek 2020-2021
Plaats: OMO-bureau
Tijd: 14:00-15:30 uur
Data: maandagmiddag
7 september
21 september
12 oktober
9 november
7 december
11 januari
1 februari
1 maart
12 april
17 mei
14 juni 
5 juli

Bijeenkomsten docentonderzoek 2020-2021

De data van de groepsbijeenkomsten van het docentonderzoek 2020-2021 zijn bekend. Ze vinden steeds plaats op maandagmiddag van 14:00-15:30 uur in het Grand Café van het OMO-bureau, Spoorlaan 17. De eerste bijeenkomst is op 7 september.

Aanpassingen i.v.m. corona

Vanwege de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt om een aantal wijzigingen aan te brengen in de planning. Dat zijn de volgende:

 • De presentatiebijeenkomst van 15 juni komt te vervallen. Indien mogelijk wordt dit nog verplaatst naar het najaar. Dit wordt nog bekeken, en t.z.t. gecommuniceerd naar alle deelnemers.
 • Met betrekking tot de afronding van de verslagen geldt het volgende:
  • Lever een zo volledig mogelijk verslag in. Als dit niet lukt vanwege de huidige omstandigheden, dan volstaat het om een verslag in te leveren met de volgende onderdelen: inleiding/achtergrond, theoretisch kader, en methodenhoofdstuk.
  • De verslagen worden beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling ontvang je een certificaat.
  • De deadline van 14 juni wordt niet strikt gehanteerd. Lever het verslag uiterlijk in voor het begin van de zomervakantie. De powerpoint over het schrijven van een onderzoeksverslag staat onder Cursusmateriaal; meer informatie is te vinden in het boek (paragraaf 9.3.1).
 • Over de afronding van het onderzoek op een later moment:
  • Een afronding in het komende schooljaar kan helaas niet gefaciliteerd worden door AOS. Overleg daarom zelf met onderzoekscoördinator en/of schoolleiding over afronding van je onderzoek.